Què és el trastorn per dèficit d´atenció amb o sense hiperactivitat? És un trastorn d´origen neurobiològic que es caracteritza per dèficit  d´atenció, impulsivitat i/o hiperactivitat excessiva o inapropiada.

Quines característiques té el nen amb Tdah durant la primera etapa escolar?

1.Atenció i concentració.

 • dificultats a l´hora d´organitzar-se i d´establir un ordre a les tasques
 • els costa posar-se en marxa, vestir-se, fer deures… doncs es distreuen fàcilment amb qualsevol cosa.
 • presenten problemes per mantenir l´atenció durant les tasques
 • perden o obliden coses necessàries (agenda, abric, deures..)
 • semblen no escoltar quan sel´s parla
 • Obliden realitzar tasques qüotidianes ( respatllar-se les dents, recollir la roba…)

2. impulsivitat

 • amb frequència actuen sense pensar
 • parlen quan no toca, en moments poc oportuns i responen a preguntes precipitadament, preguntes que de vegades no s´han ni acabat de fer.
 • els hi costa obdir les ordres, no perquè no vulguin obeir, sino perquè no estan prou atents
 • no planifiquen, es poden posar a fer deures i els falta el material necessari.
 • interrompeixen sovint durant le explicacions o jocs

3. Hiperactivitat

 • sovint s´aixequen de la cadira o mouen els peus i mans
 • van d´un lloc a l´altre sense motiu
 • no tenen les mans quietes, necessiten tenir alguna cosa entre les mans
 • parlen massa, fan sorollets inapropiats
 • els costa esperar el seu torn a la classe o al pati
 • es mouen excessivament

Totes aquestes característiques són norals a qualsevol nen, però ab els nens amb Tdah es donen amb molta més intensitat i freqüència que a la resta i això pot interferir al seu procés  d´aprenentatge i/o a les seves relacions socials.

Tipus de TDAH

Hi ha tres tipus principals:

 • Inatent: predominen les dificultats d´atenció.
 • Impulsiu-hiperactiu: predominen les dificultats d´autocontrol.
 • Combinat: presenta símptomes de tots dos.

Possibles factors associats al TDAH

 • problemes de rendiment escolar
 • baixa autoestima
 • comportament inadequat
 • problemes d´adaptació a l´escola
 • problemes a les relacions familiars i amb els companys
 • problemes emocionals
 • major tendència a tenir accidents

Un bon diagnòstic serà fonamental perquè pares, mestres i professionals acompanyin al nen amb TDAH durant l´etapa escolar i intentar evitar que apareguin aquets problemes associats.

Quan el nen entra a l´escola, les exigències són cada cop més grans, els horaris més pautats, se l´exigeix una bona atenció i control sobre ell mateix. Aquets canvis per la majoria de nens es produeixen de manera natural però pels nens amb TDAH  no son tan senzills, els pares lluiten a l´hora de fer deures i els mestres veuen que aquell nen no rendeix o no es comporta com la resta de nens del grup.

El professional necessitarà informació dels pares, dels mestres i una observació del comportament i rendiment del nen per poder fer el diagnòstic, doncs no hi ha cap prova  específica.

Detectar-lo a temps, millorarà el seu rendiment, la seva autoestima i previndrà problemes associas i secundaris al TDAH.

El centre Benestar conscient dels problemes que es troben moltes famílies a seundària per no haver detectat el trastorn a temps, vol col.laborar en la tasca preventiva i per aquest motiu durant aquest curs ofereix de manera gratuïta una prova de screening de TDAH. Aquesta prova ha demostrat ser força eficaç, breu i senzilla. En funció del resultats es descartarà o es continuarà explorant per arribar al diagnòstic definitiu. la prova consisteix en un petit qüestionari de 5 minuts dirigits als pares i els resultats donen una primera aproximació sobre si el nen té o no risc de TDAH. La prova es realitza amb cita prèvia al nostre centre.

Un cop  confirmat el diagnòstic, el tractament és multidisciplinar, això significa que s´ha d´estudiar cada cas concret i en funció de les dificultats que presenti es valorarà el tipus d´intervenció més adequada: fer un tractament cognitiu conductual, donar pautes especifiques a la família i a l´escola, fer reeducacions psicopedagògiques per ensenyar estratègies d´aprenentatge adients a les seves dificultats, prescriure tractament farmacològic per millorar la simptomatologia, però pensem que la medicació no sempre és necessaria, ni ha de ser la primera opció, si no més aviat complementaria en el cas de que el nen ho necessiti.

Podeu demanar  cita prèvia al 669 54 38 54